Doelen, pijlnetten, track

De verleiding is misschien groot om alleen het strikt noodzakelijke te kopen en dan als een Rambo vanaf een paard te gaan schieten, maar Rambo is niet bepaald berucht om zijn intellectuele capaciteiten. Eigenlijk ben je een stuk duurder uit als je niet de nodige voorzorgsmaatregelen neemt.

Net mis!

In het begin zul je je doel namelijk vaker missen dan raken. Een flink pijlennet achter het doel is dan ook echt geen overbodige luxe. Lang niet alle gemiste pijlen worden teruggevonden en op die manier betaalt een pijlennet zich dus al snel terug.

In een wereld waar liegen onmogelijk is en je geen pijlennet hebt, zou je het volgende antwoorden als iemand vraagt wat je nieuwe hobby zoal inhoudt: "Oh, het is vooral speurwerk. Ik ga een keer op mijn paard door de baan en schiet dan in galop twee of drie pijlen. Dan stap ik af en zoek ik een kwartier tot een halfuur naar de gemiste pijlen. Als ik dan nog zin heb en genoeg tijd over om nog eens te zoeken doe ik nog een run..."

Betere techniek door pijlennet

Een pijlennet is zelfs goed voor je techniek! Bij het verbeteren van je techniek moet je vaak dingen doen die je niet gewend bent en daardoor kan een verbetering in je techniek aanvankelijk zorgen voor een verslechtering van je precisie. Uiteindelijk wordt je precisie beter dan daarvoor, maar het ontbreken van een net kan ervoor zorgen dat je je techniek onbewust niet meer durft te verbeteren. Je probeert de nieuwe techniek niet met volle overtuiging' omdat je te bang bent voor de lange zoektocht als je een keer mist.

Een pijlennet van zo'n drie bij drie meter kost bij de meeste webshops ruim honderd euro. Aanvankelijk is 1 net voldoende omdat je eerst het zijwaartse schot onder de knie moet krijgen. Pas je je ook aan het voorwaartse en achterwaartse schot gaat wagen zijn meer vangnetten nodig.

Een pijlennet is overigens geen veiligheidsgarantie. Regelmatig vliegt een pijl door het net heen. Als zich mensen of dieren achter het net bevinden moet je dus hetzelfde handelen als wanneer er geen net zou zijn.

Doelpak

Uiteraard wil je een doel hebben om op te schieten. Doelpakken zijn er in allerlei vormen en maten. Zelf hebben wij goede ervaringen met de doelpakken van 80 bij 80 bij 7 centimeter van Cupidoarchery.nl.

Deze doelpakken zijn goedkoop omdat ze bestaan uit samengeperste foamresten en vangen de pijl zacht op, waarna de pijl er ook eenvoudig uit te trekken is. Na een tijd komt er door de vele inslagen een gat in het midden. Wij zagen het pak dan in vier stukken waarbij we ieder stuk met strotouwtjes achter het midden van een ander versleten doelpak binden. Op die manier heb je lang plezier van deze pakken.

Blazoen

Een blazoen is leuk om op te schieten en niet duur, maar niet echt nodig om je techniek te verbeteren. Je kunt ook met strotouwtjes om het doelpak een kruis vormen en dan op het midden schieten. Als je techniek vooruit gaat en het midden erg snel begint te sluiten, kun je kartonnetjes achter het touw klemmen en daarop schieten. Bij officiƫle wedstrijden boogschieten te paard Hongaarse stijl wordt overigens geen standaardblazoen (het Fita blazoen) gebruikt, maar een blazoen met drie cirkels.

Het centrum van het Hongaarse blazoen heeft een doorsnede van 30 centimeter, daarbuiten zit een ring met een doorsnede van 60 centimeter en daarbuiten een ring met een doorsnede van 90 centimeter. Wij hebben in Nederland nog geen adres gevonden waar je zulke blazoenen kant en klaar kunt kopen, maar met een stift aan een touwtje kun je zelf ver komen. Nog moeilijker te verkrijgen zijn de blazoenen voor Koreaanse stijl, waarbij het blazoen niet uit ringen, maar uit vierkanten bestaat met een afbeelding van een tijger in het midden.

De track

Het uitzetten van een track om door te galopperen is niet zo moeilijk. Met wat prikpaaltjes en wat plastic afzetlint ben je al snel klaar. Als je dit vaker gaat doen is het raadzaam de track niet op een nat gedeelte van je weiland uit te zetten. Misschien is het ook een idee maatregelen te nemen om de track in goede staat te houden, bijvoorbeeld door deze te draineren, mest eraf te scheppen of zand te storten.

Een standaard Hongaarse track is 90 meter lang en heeft een in- en een uitloop. Het is handig om de track te laten beginnen met een bocht die voor rechtshandigen linksom gaat en voor linkshandigen (die aan de andere kant beginnen) rechtsom gaat. De reden hiervoor is dat het paard dan automatisch in de goede galop aanspringt die het schieten voor de ruiter gemakkelijker maakt.

Verder staan bij een Hongaarse track vier palen vlak langs de track, aan de kant van de doelpakken. De eerste paal markeert het begin. Hier begint de tijdmeting. Een tweede paal, dertig meter verder, markeert met de eerste paal de eerste zone waar dus met het voorwaartse schot op het eerste doel moet worden geschoten. Een pijl die vanaf deze zone wordt geschoten en het middelste doel raakt, telt niet mee in de puntentelling.

De ruiter mag al ver voor de eerste paal aangalopperen en zelfs beginnen te schieten, zolang hij maar in galop is en de pijlen tussen de eerste en de tweede paal door gaan.

De derde paal staat nog eens dertig meter verderop. Tussen de tweede en derde paal moet het middelste doel worden geraakt. De vierde paal staat weer dertig meter verderop en markeert het einde. Hier stopt de tijdmeting. Tussen de derde en vierde paal wordt achterwaarts geschoten. Ook na het passeren van de vierde paal mag nog worden geschoten, zolang het paard maar in galop is en de pijlen tussen de palen door gaan. 

Beter boogschieten te paard door de palen als ijkpunt te gebruiken

De palen zijn er niet alleen een hulpmiddel voor de jury om te zien of jij je aan de regels houdt. Je kunt ze ook gebruiken als hulpmiddel om de afstand tot het doel in te schatten. Door steeds op hetzelfde punt (bijvoorbeeld vlak voor het passeren van de tweede paal) het voorwaartse schot te doen kun je deze uiteindelijk een stuk gemakkelijker raken. Het achterwaartse schot doen we bij voorkeur vlak na het passeren van de derde paal. Dit is ook vanaf de grond, zonder paard, te oefenen.