International Horseback Archery Alliance (IHAA)

De IHAA ofwel International Horseback Archery Alliance is een internationale club die het boogschieten te paard als sport verder ontwikkelt en wedstrijden organiseert. Wij zijn heel blij dat deze club bestaat en sinds eind 2018 is Arno de Nederlandse vertegenwoordiger van de IHAA.

Op deze pagina:

Sport in ontwikkeling

Het boogschieten te paard is als sport nog volop in ontwikkeling. Veel sporten zijn al eeuwen oud en hierdoor zijn de regels al zo ver ontwikkeld dat niet veel aanpassingen meer nodig zijn. Bij onze sport is dat anders. Er is voortdurend discussie over de regels: een heikel punt blijft altijd de snelheid van de paarden.
 
De een vindt dat meer snelheid moet worden beloond, de ander (wij bijvoorbeeld) zou dat dan zien als het belonen van gevaarlijk gedrag. De IHAA heeft in onze ogen een wat veiligere insteek dan een andere wereldwijde organisatie: de WHAF (World Horseback Archery Federation). Met de regels van de WHAF wordt het heel moeilijk een competitie te winnen als je geen snel paard hebt, maar de IHAA heeft de regels zo aangepast dat je ook vanaf een langzamer paard nog kunt winnen.

Hoe de IHAA regels opstelt

Hoe stelt de IHAA dan eigenlijk regels op? De manier waarop dat gebeurt is een van de redenen waarom wij de IHAA zo goed vinden. Ieder aangesloten land krijgt één stem. Elk land heeft een vertegenwoordiger en alle vertegenwoordigers gaan met elkaar in discussie. Van de vertegenwoordiger wordt verwacht dat hij contact houdt en overlegt met de andere clubs in zijn land.

In Nederland heeft Claire Hagen van de Horsebackarchers of Holland toen zij nog vertegenwoordiger was de trainers van de verschillende clubs in één Whatsapp groep gebracht voor dit overleg. Deze Whatsapp groep levert nog altijd heel wat interessante discussies op.

Na de nodige discussie tussen de internationale vertegenwoordigers volgt doorgaans een stemronde. Over het algemeen zijn we erg tevreden met hoe de regels eruitzien, maar natuurlijk gebeurt het ook dat iets niet helemaal is zoals je het zelf zou willen zien. Het voornaamste voor ons is dat we zouden willen zien dat het te veel opjagen van het paard of het te snel laten gaan van een paard streng wordt afgestraft in plaats van beloond. Maar het is fijn te weten dat het anders is omdat een internationale meerderheid hier anders over denkt en niet slechts een enkeling die toevallig een hoge functie heeft.

Postals en Grand Prix wedstrijden

De IHAA schrijft postals uit (die taak heeft Arno nu op zich genomen) die iedereen op zijn eigen locatie kan houden. Meer over de postals is hier te lezen.

Daarnaast organiseert de IHAA ieder jaar meerdere Grand Prix wedstrijden. Nu gebeurt dat alleen nog in Europa en spreken we van de Europese Grand Prix. De bedoeling is dat dit ook in andere regio’s in de wereld gaat gebeuren.

De Europese Grand Prix wedstrijden worden meestal in Polen, Hongarije en Frankrijk gehouden. Ieder wedstrijd duurt 4 dagen. De eerste dag worden de paarden getest en gekozen, de dagen daarna volgen de verschillende onderdelen: een een Hongaarse track, een Koreaanse track en een Poolse track (niet per se in die volgorde). Meer over deze tracks is hier te lezen.

Voor de GP’s zijn meestal rond de 40 plaatsen en kunnen landen zich met een team van maximaal 4 deelnemers inschrijven. Om te bepalen wie mogen gaan, kijken we in Nederland naar eerdere wedstrijdprestaties of organiseren we een kwalificatiewedstrijd.

Op het eind van het jaar worden alle scores bij de verschillende GP’s opgeteld en zo komt er dan een winnend land uit de bus.

Video impressie van de Grand Prix wedstrijd die in 2017 in Hongarije werd gereden

Horseback Archery Eventing (HBAE)

Om het boogschieten te paard als sport meer te promoten heeft de IHAA de term Horseback Archery Eventing (HBAE) gecreëerd. Dat is een vaste serie wedstrijden (Hongaars, Koreaans en Pools) die een overall eindresultaat opleveren. Net als bij de ‘normale’ eventing. De bedoeling is dat steeds meer landen en locaties een HBAE wedstrijd volgens de regels van de IHAA organiseren.

EK's en WK's

De IHAA houdt om de 2 jaar een EK en om de andere 2 jaar een WK. Het WK werd voor het eerst in 2018 gehouden bij onze trainer Christoph Némethy en was een groot succes: meer dan 100 deelnemers uit tientallen landen over de hele wereld lieten zich hier van hun beste kant zien.

Voor deelname aan EK’s en WK’s is in Nederland meer interesse dan dat er plek is. Daarom hebben we in 2018 een kwalificatiewedstrijd gehouden die veel aandacht (ook van de pers) trok. Het plan is voor toekomstige EK’s en WK’s steeds twee of drie kwalificatiewedstrijden op verschillende locaties te houden.

Headcam opname van José die tijdens het WK van 2018 de Poolse track rijdt.