Postal competities

Het organiseren van internationale wedstrijden boogschieten te paard is niet eenvoudig. Zo is het bij sommige luchtvaartmaatschappijen al een heel gedoe om een pijl en boog mee te mogen nemen. Ook moet er een locatie zijn met genoeg boogmakke paarden voor alle deelnemers, of de deelnemers moeten honderden kilometers met hun eigen paard reizen. Met de Postal Competities die de IHAA organiseert is dit allemaal in één klap opgelost.

Op deze pagina:

Opzet Postal Competities

Een Postal Competitie wordt om de twee maanden uitgeschreven en aangekondigd op de Facebookpagina en onderaan deze webpagina van de IHAA. De opzet van de wedstrijd is steeds anders. De ene keer is het bijvoorbeeld 6 runs Hongaars, de andere keer 3 runs Koreaans met 2 doelen, 3 runs met 3 doelen en 3 runs op een Australische baan. Wel blijft de basis steeds hetzelfde om het de organisatie niet te moeilijk te maken. Zo vindt de wedstrijd altijd plaats op een track van 90 meter.

Toegankelijk voor iedereen

Na het uitschrijven van de competitie kan iedereen die dat wil een baan opzetten volgens de regels die de IHAA voorschrijft en daar een wedstrijd houden. De organisator moet de tijd en de scores van de deelnemers goed bijhouden op een formulier en geeft die door aan de IHAA. Deze stelt vervolgens een internationale ranglijst op zodat iedereen kan zien hoe hij het doet in verhouding tot andere horsebackarchers over de hele wereld.

Tegenwoordig zijn er voor de beginners ook postal wedstrijden in stap en draf om aan mee te doen. Hiervoor gelden andere regels en worden aparte ranglijsten opgesteld.

Belangrijk om te weten: je score verschijnt sowieso met je naam op internet. Dit om te voorkomen dat mensen hun score alleen insturen als ze uitzonderlijk goed hebben geschoten.

Voorbeeld van hoe de uitslag van een postal match bekend wordt gemaakt.

Onkosten

Om de postal competities voor iedereen toegankelijk te houden, houden we de kosten zo laag mogelijk. Deelname op een gehuurd paard van ons of van Damad Horseshow (beperkt beschikbaar) kost 35 euro. Meedoen met eigen paard kost 15 euro. Wel vragen we iedereen die met eigen paard komt zelf hooi en een emmer voor water mee te nemen. Wij zorgen voor paddockjes om de paarden in te zetten.

Iedereen helpt mee

Belangrijk om te weten bij deelname aan een postal competitie is dat van iedereen wordt verwacht dat hij meehelpt. Er zijn mensen nodig aan begin en eind van de baan om de tijden bij te houden, bij de doelen zijn mensen nodig die scores tellen en pijlen trekken, een scheidsrechter moet onder meer in de gaten houden of het paard in galop blijft en ga zo maar door. Daarom gaan we in minstens twee groepen, zodat de ene groep de andere kan helpen bij het goede verloop van de wedstrijd en omgekeerd.

Neem het op tegen de wereldtop

Een leuk detail is dat je jezelf op deze manier kunt meten met boogschutters uit de wereldtop. Zo doen onze trainer Christoph Némethy en zijn veel belovende leerlingen (die al regelmatig beter scoren dan hem) ook mee.

Meedoen bij ons

We hebben nu hard gewerkt aan een baan die voldoet aan de regels voor het houden van een postal. Dit betekent dat we voortaan mee kunnen doen met deze wedstrijden! Voorwaarde voor deelname is dat je al ervaring hebt met boogschieten in galop en niet snel van het paard valt. Ook moeten deelnemers zelf voor hun materiaal zorgen.

We stellen het zeer op prijs als deelnemers de regels van de IHAA (in de aankondiging in onze agenda plaatsen we altijd een link) van te voren doornemen. Voorafgaand aan de competitie nemen we de regels die van toepassing zijn nog eens met alle deelnemers door.

Eerstvolgende Postal

Als wij een postal organiseren, zetten we het in onze agenda onder de categorie wedstrijden. Hier kun je je ook aanmelden.